Card image cap

شهر هوشمند

شهر هوشمند چه شهری است ؟

ادامه مطلب
Card image cap

آیا برونسپاری به ما کمک می کند؟

راهکاری برای اینکه ب­توان درمناسب ترین زمان بهترین نتیجه را گرفت

ادامه مطلب
Card image cap

توسعه کشورها

چرا برخي کشورها سريعتر از بقيه توسعه مييابند؟

ادامه مطلب
Card image cap

راه سیلیکون ولی - قسمت سوم

چالش‌های رشد در فضای کارآفرینی

ادامه مطلب
Card image cap

راه سیلیکون ولی - قسمت دوم

فرهنگ کارآفرینانه در سیلیکون ولی

ادامه مطلب
Card image cap

راه سیلیکون ولی - قسمت اول

نخستین سنگ بناهای دره سیلیکون

ادامه مطلب